Zima dělá nepředvídatelné události

Dne 3. a 4.2. přijala městská policie opakované oznámení řidičů na ledovkou pokrytý úsek komunikace v Lačnově. Strážníci oznámení na místě ověřili a zjistili, že namrzlý úsek je označen dopravním značením, které řidičům přikazuje snížit rychlost a upozorňuje na nebezpečí smyku v daném úseku. Na ledem pokrytou a neposypanou komunikaci byl upozorněn pracovník správy a údržby silnic. Závadu způsobila havárie vody, která vytekla na vozovku a po té zmrzla.