Beseda s tématikou závislostí

Dne 13.2.2012 se na Základní škole Svitavy, T.G.Masaryka uskutečnila beseda s žáky 9. ročníku. Tématem besedy s koordinátorem prevence kriminality MěÚ Svitavy byla problematika závislostí v našem životě. Součástí besedy bylo shlédnutí části dokumentárního filmu režisérky Heleny Třeštíkové "Katka", který mapuje 14 let zápasu Katky s drogovou závislostí.

Zpracoval: dne 13.2.2012, Erich Stündl

Fotogalerie