Ocenění mentorky Anny Peňázové za účast v projektu Mentorské asistence

Dne 21.2.2011 převzala z rukou koordinátora projektu Erich Stündla prohlášení o účasti v projektu Mentorská asistence poslední z mentorek Anna Peňázová z Obchodní akademie ve Svitavách.

Hlavním cílem projektu Mentorská asistence je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení a chování a u dětí se sociálním znevýhodněním.

Dalšími cíli projektu jsou:
 výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních (sociálních nebo pedagogických oborů – pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie apod.),
 možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“ a zvýšení jejich dovedností v procesu výchovy, vzdělávání a sebevzdělávání,
 zlepšení přístupu odborníků (pracovníků krizového centra nebo dobrovolníků z občanského sdružení Bonanza) k některým rizikovým rodinám ve městě a regionu,
 příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin ve městě nebo regionu.

Cílovou skupinu projektu tvoří děti - žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Do projektu je ve školním roce 2011/2012 zapojeno celkem 40 dětí. S dětmi pravidelně pracuje 40 studentů třetích a čtvrtých ročníků svitavských středních škol.

V prvním pololetí ukončilo činnost celkem 5 mentorů. Dalších 37 mentorů pokračuje v projektu i ve druhém pololetí školního roku 2011/2012

Zpracoval: E.Stündl

Fotogalerie