Hrozící voda podruhé

Dne 28.2. po jednadvacáté hodině oznámila obsluha čerpací stanice, že jim hrozí zaplavení vodou přitékající po komunikaci. Strážníci situaci na místě ověřili a přivolali pracovníky správy a údržby silnic. Ti zaplavený úsek komunikace označili dopravním značením a provedli další nezbytná opatření. Strážníci poté v průběhu noci okolí benzínové čerpací stanice monitorovali. Dalšího zásahu nebylo třeba, voda již průběžně odtékala do kanalizace.