Intenzifikace ČOV Svitavy

ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Druh zakázky: Nadlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek:

Ing. Tomáš Hejl
Ing. Marek Antoš
Ing. Leoš Říha

Protokol o otevírání obálek s nabídkami: ----
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:

Ing. Lubomír Bačovský
JUDr. Miloš Vízdal
Ing. Leoš Říha
Libor Zelinka
Ing. Jiří Kaňka
Ing. Petr Malina

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: ----
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení Rady města Svitavy ze dne 04.10.2010 (pdf)
Informace o námitkách: Nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: ----
Odbor zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí