Oprava povrchů v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách

Druh zakázky: Nadlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Miroslav Doseděl - Markéta Mařáková
Ing. Marek Korejčí - Alena Zoikasová
Radel Dirr - Jitka Vodvárková
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Miroslav Doseděl - Markéta Mařáková
Ing. Marek Korejčí - Alena Zoikasová
Radel Dirr - Jitka Vodvárková
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele:  
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky.
Datum podpisu smlouvy: 23. 3. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor dopravy