Pronájem 2 ks kopírovacích strojů

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Bc. Lubomír Dobeš
Bc. Milena Brzoňová
Ing. Libor Dynka
Ilona Kociánová
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Bc. Lubomír Dobeš
Bc. Milena Brzoňová
Ing. Libor Dynka
Ilona Kociánová
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení Rady města Svitavy č. 23/25 ze dne 23. 8. 2010
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky
Datum podpisu smlouvy: 7. 10. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí