Nákup nového služebního vozidla pro město Svitavy

Druh zakázky: Malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Bc. Ilona Kociánová
Karel Chovanec
Milan Karpíšek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Bc. Ilona Kociánová
Karel Chovanec
Milan Karpíšek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 20. 06. 2017
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány.
Datum podpisu smlouvy: 21. 06. 2017
Organizace zajišťující zakázku: Odbor vnitřní správy