Archiv aktualit

28Črv2013

Pivní slavnosti - TOP akce

Pivní slavnosti - TOP akce

Na náměstí Míru ve Svitavách si 13. července pochutnáte na nejrůznějších druzích piva a pivních specialitách převážně z malých pivovarů. Představí se nejméně sedmnáct pivovarů z celé republiky. Na pivním festivalu návštěvníci mohou porovnat značky, ke kterým se ...

celý článek

27Črv2013

Svitavská burza filantropie 2013

Svitavská burza filantropie 2013

Z iniciativy města Svitavy a Mateřského a rodinného centra Krůček se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila 11. června Svitavská burza filantropie pod záštitou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální věci a neziskový ...

celý článek

27Črv2013

Věk a péče nemusí být překážkou

Věk a péče nemusí být překážkou

Realizace projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“ byla zahájena 20. května 2013. Cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových skupin a získání zaměstnání minimálně pro deset osob. Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory při ...

celý článek

27Črv2013

Anketa – TV vysílání

Anketa – TV vysílání

Televizní vysílač, který pokrývá signálem Svitavy a nejbližší okolí a slouží primárně pro svitavský program CMS TV, může v rámci regionálního multiplexu rozšířit nabídku programů o další tři stanice. Abychom mohli výběr pokud možno přizpůsobit poptávce, ...

celý článek

25Črv2013

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro ŠKOLNÍ metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů (podle vyhlášky č. ...

celý článek

20Črv2013

Ročenka o životním prostředí a Ekoznámka

Ročenka o životním prostředí a Ekoznámka

Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy opět vydává zprávu o životním prostředí ve městě zpracovanou formou ročenky Svitavy – životní prostředí 2012. Seznámí se s ní i zastupitelé města na svém červnovém zasedání. Obsah ročenky je tradičně členěn podle ...

celý článek

20Črv2013

Červnové zasedání zastupitelstva

Červnové zasedání zastupitelstva

Srdečně Vás zveme na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 26. června výjimečně od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy - budova, T. G. Masaryka č. 25. Program: 1. Životní prostředí ve městě 2. ...

celý článek

18Črv2013

Návrh nového jízdního řádu

Návrh nového jízdního řádu

Pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje sestavili návrh jízdního železničního řádu pro období od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014. Naleznete ho na níže uvedeném webovém odkazu na stránkách Pardubického kraje.  Prosíme o ...

celý článek

14Črv2013

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek v rámci projektu Mentorská asistence

Slavnostní ocenění mentorů a mentorek v rámci projektu Mentorská asistence

 Za účasti starosty města Davida Šimka a místostarosty Miloše Vízdala se 13. června v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Projekt je součástí programu ...

celý článek

13Črv2013

Promoce Univerzity třetího věku 2013

Promoce Univerzity třetího věku 2013

Fota: Zuzana Pustinová

celý článek

11Črv2013

Přerušení dodávky vody 13. a 20. června a 3. července

Přerušení dodávky vody 13. a 20. června a 3. července

Dne 13. 6. 2013 v době od 8:00 do 11:00 hodin bude z důvodu opravy vodovodní přípojky přerušena dodávka vody ve Svitavách, ulice Gorkého, Krátká, Petrusova a Majakovského. Dne 20. 6. 2013 v době od 10:00 do 14:00 hodin bude z důvodu opravy vodovodní přípojky přerušena ...

celý článek

11Črv2013

Povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren

Povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren

     Upozoňujeme, že u fotovoltaických modulů dodaných na trh před 1. lednem 2013 mají provozovatelé fotovoltaických elektráren zákonnou povinnost uzavřít smlouvu s akreditovaným provozovatelem systému pro nakládání s odpadními elektrozařízeními na ...

celý článek

10Črv2013

Na kole dětem + fotoreportáž

Na kole dětem + fotoreportáž

Na tadiční veřejnou cyklotour Na kole dětem (4. ročník) vyrazil 6. června na vysokém kole i Josef Zimovčák. Jízda bude opět (do 15. června) křižovat území republiky a jejím cílem není jen získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, ...

celý článek

10Črv2013

Povodně - informace

Povodně - informace

Povodně a přívalové deště se zatím našemu kraji vyhnuly, ale není na škodu si v klidu prostudovat doporučení odborníků - hasičů i geologů. Doporučení hasičského záchranného sboru: Na následujícím odkazu si můžete přečíst informaci o tom, co dělat, ...

celý článek

06Črv2013

Sbírka Českého červeného kříže

Sbírka Českého červeného kříže

Český červený kříž Svitavy pořádá Sbírku humanitární pomoci pro povodněmi postižené oblasti České republiky. Sběrné místo pro materiální pomoc: Nerudova 20, kancelář ČČK Svitavy od 10.  do 14. června od 8 do 18 hodin. Materiální pomoc, ...

celý článek