Dopravní omezení ve městě

07Úno2018

STAVEBNÍ PRÁCE A DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE MĚSTĚ SVITAVY

Zde najdete aktuální informace ohledně stavebních prací a s nimi souvisejícími dopravními omezeními ve městě Svitavy. Harmonogram budeme postupně aktualizovat. Mimo níže uvedená omezení obvykle probíhají práce v jarních měsících, které souvisejí s údržbou komunikací a vnějších prvků inženýrských sítí (poklopy kanálů, uzávěry vody) po zimě. Prosíme občany, zejména řidiče o dodržování dopravního omezení a zásad silničního provozu, na které bude dohlížet státní i městská policie. Děkujeme.

--- 

---