Místní akční skupina Svitava

V současné době je MAS Svitava zpracovatelem strategického dokumentu pod názvem „Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy“, který bude řešit zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Svitavy a to ve spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů.

Nabízíme inspiraci pro vaše řešení. Informujte se o probíhajících aktivitách v jednotlivých oblastech ZDE.

Místní akční skupina Svitava (MAS) byla založena v roce 2006 z iniciativy starostů obcí Mikroregionu Svitavsko a Mikroregionu Brněnec. MAS má působnost na území obou mikroregionů, které zaujímá plochu 332 km2 s více jak 30 tisíci obyvateli. MAS patří mezi neziskové organizace a je společenstvím občanů, soukromé podnikatelské sféry, veřejné správy (obcí, mikroregionů) a neziskových organizací. MAS se významně podílí na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Místní akční skupina pracuje na principu LEADER, což je metoda propojující aktivity, které rozvíjejí venkovskou ekonomiku, jejichž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel.

Uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje bude možné u naší MAS, kromě Programu rozvoje venkova (PRV), také v Integrovaném regionálním operačním programu zkráceně IROP a v Operačním programu Zaměstnanost (OP Z).

Místní akční skupina Svitava v programovém období 2007 – 2013 získala pro své území dotační prostředky ve výši 20 mil. Kč, které byly následně na základě žádostí o dotaci přerozděleny jednotlivým žadatelům, a to zejména obcím, zemědělským podnikatelům i neziskovým organizacím.

V novém programovém období 2014 – 2020 budou k rozdělování prostřednictvím MAS poskytnuty několikanásobně vyšší dotační prostředky. Pro naši MAS se pro toto období předběžně počítá se 75 miliony Kč.

Pro následující roky se tak otevře možnost získat dotace pro mnohem více žadatelů. Čerpat dotace na své projekty budou moci obce, neziskové organizace a spolky (např. SDH, TJ, sdružení myslivců, charita), církve, zemědělští i jiní podnikatelé a další subjekty. Proto vyzýváme všechny, kteří mají zájem využít možností získání dotace, aby se s důvěrou na nás obrátili. MAS poskytuje konzultace a poradenství zcela bezplatně. Doporučujeme všem zájemcům, aby sledovali naše webové stránky (www.massvitava.cz), kde jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se dotací a možností jejich získání.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu týkajícího se členství nebo čerpání dotací v území naší působnosti je vám k dispozici tým MAS, a to: Stanislava Vaněčková, tel. 606 931 111 a Petr Škoda, tel. 775 974 253.

Stanislava Vaněčková
Manažerka MAS
Manažerka projektu MAP
Místní akční skupina Svitava z. s.
Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČO: 270 23 621
Mobil.: 606 931 111
E-mail: massvitava[zavinac]unet[tecka]cz