SVITAVY - EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2015 (SVITAVY - EUROPEAN TOWN OF SPORT 2015)

EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

Titul EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU udělila městu Svitavy European Capitals of Sport Association (ACES - Evropská asociace hlavních měst sportu) při slavnostním ceremoniálu v Bruselu 19.11.2014. Přiznání titulu je oficiálním uznáním kvality podpory sportu v našem městě. Od roku 2001 se při udělování titulu dělí města podle počtu obyvatel na tři kategorie, a to capitals – města s více než 499 999 obyvatel, cities – města od 25 000 do 499 999 obyvatel a towns – města s méně než 25 000 obyvatel.

Město Svitavy dlouhodobě vytváří podmínky pro sportování nejširších vrstev obyvatelstva a podporuje morálně i finančně především dětský a mládežnický sport, ale i rekreační sport svých obyvatel bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, handicap či ekonomické zázemí. Město Svitavy fandí sportu!

Svitavsko je region s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, která s sebou přináší delikventní jednání a sociálně patologické jevy, podporuje město Svitavy sport nejen jako součást zdravého životního stylu, ale také jako důležitou a účinnou složku prevence negativních jevů. Učením se pravidel, disciplíny, spolupráce s jinou generací či hendikepovanými občany, učí nejen děti a mládež být lepšími občany.

Plánovaný průběh:

  • podání kandidatury města Svitavy na titul Evropské město sportu
  • informování široké veřejnosti o snaze města Svitavy o získání titulu
  • vedení města informovalo sportovní veřejnost o kandidatuře města Svitavy a v červnu proběhla návštěva hodnotící komise ACES ve Svitavách
  • 19.11.2014 - Brusel - předání titulu „Svitavy Evropské město sportu“

Titul Evropské město sportu 2015 město Svitavy zavazuje:

  • k další modernizaci sportovišť a sportovních areálů ve městě
  • k trvalé podpoře sportu jednotlivců, klubů, seniorů, handicapovaných a škol jako prostředku pro zvýšení kvality života, vytváření společenských vazeb a smyslu pro fair play
  • k další podpoře rekreačních sportů pro všechny generace
  • k další rozšiřování Programu podpory pracovníků s mládeží
  • k publikování a šíření myšlenky ACES

Dokumenty:

Akce:

Loga:loga ke stažení (zip)

Logo nese název Hrdí sportovci. Má představovat hrdé ženy, muže a děti, kteří mají možnost sportovat na svitavských sportovištích. Každá postava stojí zvlášť a přesto jsou dohromady. Jakoby říkali: „Jsem hrdý, na to co dělám. Společně jsme tým, který je podporován naším městem. Městem Svitavy. Evropským městem sportu 2015.“
Nápis SV!TAVY odkazuje na povzbuzování. Otočené písmeno písmeno „I“ se stává vykřičníkem za první slabikou. Spojuje Svitavy z pohledu těch, kteří sportu fandí. Těch, kteří mají důvod, a je jedno zda v atletice, volejbalu či ploché dráze, být hrdý na své hrdiny.

Vyjádření podpory:

Fotogalerie

Návštěva hodnotící komise (21. - 22. 6. 2014)

Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise
Návštěva hodnotící komise

Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015 (18. - 20. 11. 2014)

Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015
Svitavy - držitel titulu Evropské město sportu 2015