Projekty zařazené do komplexního programu prevence v roce 1999

Budování Střediska volného času mládeže na ZŠ Felberova

Realizace projektu byla zahájena v roce 1999 za finanční spoluúčasti města a byla uskutečněna ve dvou fázích. "F-klub" je v provozu od září 1999, po vyučovací době, o víkendech a prázdninách slouží dětem a mládeži z celého města.

 

Skatepark
Záměrem projektu bylo vybudovat v prostorách sportovního areálu "Cihelna" na Hálkově ulici areál pro vyznavače skateboardů a kolečkových bruslí. Výhodou vybraného místa je jeho dobrá přístupnost a vazba na okolní prostředí. V těsné blízkosti je vybudován minigolf a hřiště na nohejbal, areál leteckých modelářů a plochodrážní stadion, což vytváří předpoklad, že se může vytvořit zcela nový vztah k tradičním sportům u těch skupin, které k nim dosud nemají vztah téměř žádný. Skatepark byl slavnostně uveden do provozu 29. listopadu 1999 za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupců Ministerstva vnitra ČR - odboru prevence kriminality a dalších hostů. Na realizaci se podílelo město Svitavy vybudováním asfaltové plochy o velikosti 18 x 40 metrů, překážky zajistilo Gymnázium Svitavy z prostředků poskytnutých firmou Transgas prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

"Víme jak využívat volný čas?"
Projekt ZŠ Riegrova, jehož cílem bylo formou projektových dílen zaměřených na jednotlivé protidrogové aktivity zaujmout a najít vhodné záliby pro dospívající mládež. Určen byl pro žáky devátých tříd s možností rozšířit jej i na další věkové skupiny.

 

"O věcech, které nejsou tabu"
Rovněž projekt ZŠ Riegrova, určený žákům druhého stupně školy. Formou pravidelných diskusních večerů a za účasti zástupců dalších institucí žáci mohli hovořit na témata, která je zajímají (drogy, sekty, extremistická hnutí, sexuální tematika spod.). Večery byly doplněny hrou, hudební, dramatickou a výtvarnou činností.

 

Diskopárty
Cílem programu bylo pořádat pravidelné diskopárty pro žáky závěrečných ročníků základních škol v prostředí Nadačního domu J. Plívy a tím vytvořit alternativu ostatním akcím pro mládež, při nichž nelze vyloučit nebezpečí kontaktu s drogami a alkoholem. Součástí byly vždy taneční soutěže o nejlepší taneční páry.

 

Neřízený program Centra sportu při Gymnáziu ve Svitavách.
Další z programů rozšiřujících nabídku pro využití volného času dětí a mládeže. Upravuje možnost intenzivního využívání sportovního areálu gymnázia formou nepravidelných sportovních akcí a turnajů v odpoledních hodinách všedních dnů, popř. o sobotách a nedělích, a to hlavně ve sportech, o něž je mezi mládeží zájem. Kromě venkovního sportovního areálu je možno využít také prostory klubovny (stolní tenis, kulečník, počítačové hry apod.) a posilovny.


 

ČINNOST KOMISE V ROCE 1999

Kromě řešení a podpory jednotlivých projektů se komise pro prevenci kriminality v průběhu roku zabývala také řadou otázek a konkrétních případů, za nejdůležitější však lze považovat realizaci některých systémových opatření při předávání informací mezi jednotlivými institucemi uvnitř komise i mimo ni. Například na společné schůzi komise pro prevenci kriminality, komise pro výchovu a vzdělávání a ředitelů školských zařízení byl mj. dohodnut společný postup při řešení problematiky na školách nebo v rodinách žáků (případy, kdy žáci nejsou pachateli ale obětmi trestných činů) a následně vypracováno grafické schéma přesunu informací při řešení kriminality a sociální patologie ve vztahu ke školským zařízením.