Prevence kriminality

 
11Říj2021

"Chraň svůj svět!" - preventivní projekt Policie ČR

"Chraň svůj svět!" - preventivní projekt Policie ČR

Sloganem „nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám“ odstartoval v sobotu 2. října preventivní projekt, ve kterém upozorňujeme na sociální izolaci a vyloučení, šikanu, narůstající agresi, závislostní chování na online prostředí i zneužívání návykových ...

celý článek

20Zář2021

Setkání pracovníků prevence z regionu Svitavska se zástupci Ústavu sociálních studií PdF UHK

Setkání pracovníků prevence z regionu Svitavska se zástupci Ústavu sociálních studií PdF UHK

V roce 2013 uzavřelo město Svitavy písemnou dohodu o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové (dále jen PdF UHK). Spolupráce je uskutečňována prostřednictvím Ústavu sociálních studií, jenž vznikl v roce 2021 sloučením Katedry sociální patologie a sociologie ...

celý článek

16Zář2021

Týden nízkoprahových klubů s Bonanzou Vendolí

Týden nízkoprahových klubů s Bonanzou Vendolí

Ve dnech 20.9. až 24.9. proběhne za účasti neziskové organizace Bonanza Vendolí tzv. "Týden nízkoprahových klubů". Při této příležitosti zveme širokou veřejnost k návštěvě nízkoprahového klubu „Díra“ ve Svitavách, který spadá pod tuto organizaci. Rádi bychom ...

celý článek

16Zář2021

Bonanza Vendolí součástí Festivalu volnočasových aktivit ve Svitavách

Bonanza Vendolí součástí Festivalu volnočasových aktivit ve Svitavách

Nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú. , která v oblasti sociálních služeb zaměřených především na podporu rodin spolupracuje více než 17 let s městem Svitavy se 4. 9. 2021 zapojila do akce Festival volnočasových aktivit, kde účastníkům představila svoje služby. Rodiče ...

celý článek

30Črvc2021

KYBERKAMPAŇ - Útoky na klienty bank narůstají

KYBERKAMPAŇ - Útoky na klienty bank narůstají

Česká bankovní asociace, Policie ČR a ESET spouští „Kyberkampaň“ V současné době umocněné pandemickou situací se pachatelé majetkových deliktů zaměřují na online prostředí. Vzhledem k jejich propracovaným metodám přicházejí oběti o nemalé finanční ...

celý článek

30Črvc2021

Výroční zpráva organizace LSA Partners (pro oblast prevence závislostí) za rok 2020

Výroční zpráva organizace LSA Partners (pro oblast prevence závislostí) za rok 2020

Město Svitavy dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací LSA Partners, která je zastřešujícím subjektem pro Laxus a Semiramis, jež se aktivně v našem regionu účastní preventivních aktivit. Laxus pracuje v našem městě i regionu v oblasti terénních a ambulantních služeb ...

celý článek

19Črvc2021

Jak smysluplně a bezpečně využít volný čas? Máme Nízkoprahový klub “Díra”!

Jak smysluplně a bezpečně využít volný čas? Máme Nízkoprahový klub “Díra”!

Nízkoprahový klub Díra je jednou ze sociálních služeb organizace Bonanza Vendolí, z. ú. Již přes deset let poskytuje Nízkoprahový klub Díra Svitavy (dále klub) své služby dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Klub je ...

celý článek

10Črvc2021

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ MENTORŮ

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ MENTORŮ

Dne 28. června 2021 proběhlo Slavnostní ocenění mentorů (na snímku), kteří se zapojili do programu Mentorská asistence ve školním roce 2020/2021. Za přítomnosti koordinátora projektu Ericha Stündla z MěÚ Svitavy, obdrželi všichni úspěšní absolventi certifikát o účasti v ...

celý článek

02Črvc2021

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2020

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2020

Květná Zahrada, která se 15 let v našem regionu zaměřuje na pomáhání potřebným se postupně stala jedním ze důležitých partnerů veřejné správy – obcí i Pardubického kraje v oblasti poskytování sociálních služeb. Základním cílem Květné Zahrady je cesta klientů k ...

celý článek

26Črv2021

MENTORSKÁ ASISTENCE V PARKU ANEB POZNEJ PŘÍRODU S MA

MENTORSKÁ ASISTENCE V PARKU ANEB POZNEJ PŘÍRODU S MA

V termínu 21.–25. června 2021 se Mentorská asistence Svitavy přesunula do parku v blízkosti kanceláří organizace Bonanza Vendolí, z. ú., která projekt zastřešuje. Jelikož se jednalo o poslední týden, kdy tato sociální služba pracovala ve školním roce 2020/2021, bylo záměrem ...

celý článek

23Črv2021

Výroční zpráva partnerské organizace RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY , o.p.s.

Výroční zpráva partnerské organizace RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY , o.p.s.

V sociální oblasti město Svitavy spolupracuje s řadou poskytovatelů sociálních služeb z oblasti nestátních neziskových organizací. Jedním z partnerů je obecně prospěšná společnost RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY se sídlem v Chrudimi. Organizace v oblasti pomáhání působí již 20 ...

celý článek

04Črv2021

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí, z.ú. za rok 2020

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí, z.ú. za rok 2020

Bonanza Vendolí, z.ú. je více než 15 let jedním z hlavních partnerů města Svitavy v oblasti sociální prevence. Bonanza pomáhá zejména znevýhodněným dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích, kdy potřebují krátkodobou nebo střednědobou pomoc. Bonanza ...

celý článek

04Črv2021

Pozvánka na Svatojánské slavnosti v Květné Zahradě - 2021

Pozvánka na Svatojánské slavnosti v Květné Zahradě - 2021

Květná Zahrada a obec Květná srdečně zvou na tradiční Svatojánské slavnosti, které se uskuteční dne 26. 6.2021 od 11 hodin na statku ústavu v obci Květná. Součástí slavností bude také komentovaná prohlídka statku a jarmark s domácími produkty a výrobky z farmy ústavu, ...

celý článek

07Dub2021

Kampaň na podporu klientů Centra J.J.Pestalozziho

Kampaň na podporu klientů Centra J.J.Pestalozziho

Startujeme kampaň na podporu klientů Centra J.J.Pestalozziho, které provozuje například Krizové centrum ve Svitavách, v dalších městech, připadně další sociální služby. Podívejte se, jak vypadala naše pomoc v roce 2020. Přispějte prosím libovolnou částkou na konto 428 ...

celý článek

10Bře2021

Bonanza je jedním z distributorů chirurgických roušek z Potravinové banky Pardubického kraje

Bonanza je jedním z distributorů chirurgických roušek z Potravinové banky Pardubického kraje

Ze skladu Potravinové banky Pardubického kraje v Chotovicích bylo v uplynulých dnech rozděleno dohromady 600 tisíc chirurgických roušek. Bonanza Vendolí, z.ú. je mezi organizacemi, které převzaly část těchto ochranných prostředků, konkrétně 16 tisíc kusů. Dne 3. 3. 2021 ...

celý článek