Žiar nad Hronom - Slovensko

Spolupráce města Svitavy se slovenským městem Žiar nad Hronom se datuje již od 70. let minulého století. Počátkem 90. let se nepodařilo s tehdejším vedením města navázat na dřívější partnerství, až v roce 2006 došlo k obnovení tradičně přátelských vztahů. Při oslavách 760. výročí založení města došlo ve Žiaru nad Hronom k podpisu nové partnerské smlouvy, ve které se obě města dohodla na vzájemné podpoře a rozvíjení vztahů a kontaktů ve všech oblastech svých kompetencí - v hospodářské, kulturní, obchodní a sportovní. Představitelé obou měst se pravidelně setkávají při různých příležitostech, zároveň jsou rozvíjeny a podporovány společné projekty škol a školských zařízení.

Na jaře roku 2013 vybudovali v partnerském městě exteriérní fitnescentrum, které bylo inspirováno podobným zařízením ve Svitavách.

V létě roku 2013 natočili mladí žiarští autoři video, které získalo Národní cenu (vyhráli v rámci celého Slovenska) a pojedou v rámci projektu představit film do Krakova.
Viz:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RtYA3XukGTQ

Jiří Petr

Datum: 7.2.2013

Fotogalerie