Investiční příležitosti

Paprsek

Charakteristika obce

FibertexMěsto má cca 17,5 tisíce obyvatel a je správním i kulturním centrem pro celou spádovou oblast s dalšími 26 obcemi, ve které žije přes 32 tisíc obyvatel.

Svitavy jsou dynamicky se rozvíjejícím městem s možnostmi dalšího rozvoje průmyslové či občanské zástavby. Nachází se v regionu, který využívá pobídek na podporu podnikání.

Ve Svitavách tradičně převládá textilní výroba (zastoupená dánskou firmou Fibertex a firmou Svitap J.H.J.) a strojírenství (zastoupené firmou TOS, a.s.). V uplynulých letech zde však našla zázemí i jiná odvětví, jako například polygrafie, zastoupená pobočkou americké společnosti Westvaco

Město leží na rozhraní Čech a Moravy. Přibližně stejná vzdálenost jako od Brna dělí Svitavy od dalších významných měst, kterými jsou Hradec Králové, Pardubice a Olomouc.


Svitavy jsou důležitým dopravním i železničním uzlem: Westvaco

 • křižovatky silnic I/34, I/35, I/43
 • železniční koridor Berlín -Vídeň


Pracovní síla:

 • míra nezaměstnanosti v regionu je v současné době ve výši 13,22 % (průměr)
 • Svitavsko 15,49 %
 • celkový počet uchazečů o zaměstnání v okrese Svitavy činí 7.390 osob, z toho je 3.136 žen
 • převládá kvalifikovaná pracovní síla

Charakteristika průmyslové zóny:

Průmyslová zóna Paprsek je rozdělena do několika bloků o celkové výměře cca 36 ha. Město Svitavy již v území žádné volné pozemky nevlastní.

Stávající stav

Zvýrazněny pozemky soukromých vlastníků.

 • území leží v bezprostřední blízkosti budoucího obchvatu města – komunikace I/43 a je dopravně velice dobře obslouženo kapacitní komunikací
 • pozemky jsou napojeny na veškerou kapacitní technickou infrastrukturu
 • pro rozšíření zóny byla již se spoluúčastí státu vybudována podmiňující investice – suchá retenční nádrž
 • území je mimo jakékoliv záplavové pásmo
 • v území jsou dobré podmínky pro zakládání staveb
 • poloha zóny vylučuje konflikt s bytovou zástavbou
 • převládající západní proudění vzduchu dává zóně příznivé ekologické a hygienické podmínky (exhalace a hluk)
 • zóna je napojena na účelovou komunikaci, jenž vyhovuje těžké nákladní dopravě a umožňuje bez omezení propojení železniční vlečkou

Kontakt:
Jaroslava Lindušková (tel.: +420 461 550 321, 724 263 598)
e-mail: jaroslava.linduskova[zavinac]svitavy[tecka]cz, posta[zavinac]svitavy[tecka]cz