Měsíčník Naše město

Městské informační centrum usiluje o budování a rozvoj oboustranného komunikačního prostředí mezi širokou veřejností a zástupci města Svitavy. Pro prezentaci aktuálního dění místním občanům využíváme základních distribučních kanálů - webové stránky, sociální média, plakátovací plochy, osobní setkání, tiskové zprávy, konference, spolupráce s médii, městský zpravodaj Naše město, newsletter a další… 

Děkujeme všem, kteří posílají své příspěvky do zpravodaje Naše město, který vychází v nákladu 7 800 ks, a podporují tak informovanost veřejnosti. S ohledem na kapacitní možnosti a hlavní statut zpravodaje, je vhodné se řídit následujícími pravidly.

Důležité informace a pravidla:

  1. UZÁVĚRKY zpravodaje Naše město (2020)
  2. Pravidla pro zveřejňování ČLÁNKŮ - PŘÍSPĚVKŮ ve zpravodaji Naše město
  3. Pravidla a ceník pro zveřejňování INZERCE ve zpravodaji Naše město
  4. Realizační tým zpravodaje Naše město
  5. Distribuce zpravodaje

Archiv zpravodaje

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Pokud si chcete prohlédnou dokument v PDF formátu, je nutno mít nainstalovaný program ACROBAT READER. Tento software si můžete stáhnout na http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/