Budovy Městského úřadu Svitavy

Městský úřad Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

IČO: 00277444

DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: 9005-520591/0100

Datová schránka města Svitavy ID: 6jrbphg schránka je typu OVM (Orgán veřejné moci).

MěÚ Svitavy je pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností. Vykonává svou působnost pro město Svitavy a pro okolních 27 obcí (cca 31 000 obyvatel).

Městský úřad sídlí v těchto budovách:

Budova A - T. G. Masaryka 5/35                     

 

Budova B - Dvořákova 2176/3                         

                            


Budova C - T. G. Masaryka 40/25                   

Budova D - T. G. Masaryka 2065/26                

 

Bezbariérový přístup:

Budova A – před hlavním vchodem je zvonek, který přivolá službu konající strážníky městské policie. V budově je schodolez.
Budova B – bezbariérová, pouze úřednice z personálního oddělení přijdou po domluvě na recepci.
Budova C – bezbariérový přístup je ze dvora k recepci a na WC. Po domluvě obsluha recepce přivolá požadovaného úředníka.
Budova D
 – úředníci přijdou po domluvě ke vchodu budovy.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Upřesnění úředních hodin naleznete na stránkách jednotlivých odborů.

Městská policie: nepřetržitý provoz.

Mimo úřední dny lze předem domluvit návštěvu s příslušným pracovníkem úřadu nebo se lze na vybrané agendy elektronicky objednat (viz. lišta: Objednejte se).

Všechny základní informace mohou občané získat na recepcích (podatelnách) úřadu, v budovách T. G. Masaryka 40/25 a Dvořákova 2176/3, každý den ve stanovené pracovní době, také v době polední přestávky.

ZÁKLADNÍ SPOJENÍ:

spojovatelka a recepce: 461 550 211 (provolba 461 550 xxx)
hlavní fax: 461 532 141
sekretariát starosty a tajemníka: 461 550 311
fax: 461 533 355
e-mail: radnice[zavinac]svitavy[tecka]cz
elektronická podatelna: posta[zavinac]svitavy[tecka]cz

Pozn.: další údaje najdete v telefonním seznamu

Odbory městského úřadu Svitavy