Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky se podle výše předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu – viz § 25 - § 27 uvedeného zákona. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce – viz § 14 uvedeného zákona. 

Zadané veřejné zakázky
Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace a dokumenty, týkající se procesu zadávání všech veřejných zakázek od objemu 200 tis. Kč bez DPH. Uvedené informace a dokumenty jsou zveřejněny nejdříve v den podpisu příslušné smlouvy smluvními stranami.  

Aktuální veřejné zakázky – zahájení výběrového či zadávacího řízení

Zahájení nadlimitní veřejné zakázky
(od 137 366 000 Kč bez DPH na stavební práce a od 3 568 000 Kč bez DPH na dodávky a služby) je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
(od 50 000 000 Kč bez DPH do 137 366 000 Kč bez DPH) je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.
Zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
(od 6 000 000 Kč bez DPH do 50 000 000 Kč bez DPH) je zveřejněno na profilu zadavatele.
Zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby
(od 2 000 000 Kč bez DPH do 3 568 000 Kč bez DPH) je zveřejněno na profilu zadavatele.
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu
(od 200 000 Kč bez DPH na dodávky, služby a stavební práce do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce) je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Svitavy.
Aktuální veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce do objemu 200 000,- Kč bez DPH se nezveřejňují.  

Veřejné zakázky v roce: