Nadační fond V. O. Ottendorfera

Číslo účtu:  3951098369/0800
Dokumenty:

Město Svitavy založilo Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera, jehož posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků. Nadační fond se sídlem na MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 5/35) vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. Má svoji správní  i dozorčí radu, výkon funkce členů správní i dozorčí rady je bezplatný. Správní rada je statutárním orgánem,  má  pět členů  a jejím předsedou byl zvolen ředitel Svitavské nemocnice Pavel Kunčák. Rozhoduje o přijetí nadačních darů a o poskytování nadačních příspěvků v souladu s účelem Nadačního fondu. Dozorčí rada má tři členy. Majetek Nadačního fondu je tvořen z vkladu zakladatele a darů.  Město Svitavy, jako zakladatel, vložilo do fondu 10 tis. Kč a prvním dárcem finančního příspěvku se stal provozovatel restaurace Coolna ve Svitavách Martin Šplíchal.

Zaujala vás činnost fondu? Chcete i vy přispět na dobrou věc?

Pokud se rozhodnete jej podpořit darem, či menší částkou, můžete peníze vložit na účet. Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. V každém případě však prosím kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné náležitosti (tel.: 724 325 322, e-mail: sarka.rehorova[zavinac]svitavy[tecka]cz ). Šárka Řehořová