Stánkový prodej

Ve Svitavách je stánkový prodej upraven nařízením města Svitavy, kterým byl vydán tržní řád (dále jen tržní řád), a to na základě zmocnění daným příslušným ustanovením zákona o živnostenském podnikání. Tržní řád určuje  místa pro prodej zboží a poskytování služeb, a dále pak sortiment zboží, který je možno na tržních místech prodávat.

Prodávat lze zejména ovoce a zeleninu, řemeslné výrobky z proutí, ze dřeva, ručně vyráběné perníky, tradiční vánoční a velikonoční zboží. Jako tržní místa jsou vyhrazena: prostor za hotelem Městský dvůr, plocha naproti Ottendorferovu domu.
Na náměstí u kašny sv. Floriána lze prodávat  tradiční vánoční a velikonoční zboží. Na jiných místech nelze stánkový prodej realizovat, stejně jako nelze na stáncích prodávat textil, kosmetické výrobky, obuv apod.
Chcete-li tedy něco prodávat na tržištích, máte dvě možnosti postupu:

  1. Máte-li na prodej sortiment, jehož prodej je vyhláškou povolen, můžete přijít přímo na tržní místo a začít prodávat. Příslušný poplatek zaplatíte strážníkovi městské policie, který za vámi přijde.
  2. Jestliže si nejste jisti, zda váš sortiment můžete prodávat, je vhodnější zajít na živnostenský odbor ke konzultaci. Tam případně také ohlásíte prodej zboží  a zaplatíte poplatek.

Tržní řád také umožňuje vystavování menšího množství zboží před provozovnami podnikatelů, a to za podmínky, že provozovna je ve vlastnictví nebo v pronájmu podnikatele a že se jedná o zboží, které je v provozovně prodáváno.

Tržní řád dále stanoví, za jakých podmínek mohou majitelé a provozovatelé restauračních zařízení zřídit a provozovat předzahrádky před svými provozovnami (podrobné informace poskytne živnostenský odbor).

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE
  • Nařízení města Svitavy 3/2013, kterým se vydává tržní řád
  • Obecně závazná vyhláška města Svitavy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY

Protože stánkový prodej je obchodní činností ve smyslu živnostenského zákona, měl by prodávající mít živnostenské oprávnění. Nemusí ho mít tehdy, jedná-li se o jednorázový prodej přebytků vlastní pěstitelské činnosti z vlastní zahrady.

Podrobné informace podá živnostenský úřad.

POPLATKY

V centrální zóně města, kde se nacházejí tržní místa,  je obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku stanovena sazba za užívání veřejného prostranství ve výši 10 Kč/m2/den.

Podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je možné poplatek vyměřit paušální částkou, stanovenou na týdny či měsíce, případně na rok.

Vystavování zboží před provozovnami není zpoplatněno, pokud provozovna je ve vlastnictví podnikatele. Je-li jen v pronájmu, poplatek se platí.

LHŮTY A TERMÍNY

nejsou stanoveny, vyřizuje se zpravidla okamžitě

NÁVOD ZPRACOVAL

Mgr. Rudolf Grim, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ

Mgr. Rudolf Grim, vedoucí živnostenského odboru

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 12. 11. 2015