Symboly města a jejich používání

Základními symboly jsou znak a vlajka, které byly městu Svitavy uděleny 9. března 1998 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Základní kodifikace symbolů města je závazná a nelze ji modifikovat.

ZNAK MĚSTA SVITAVY

Logo města - znak

vychází z historického erbu města, v jehož popisu se jako barvy města uvádějí modrá a stříbrná (bílá), ve znaku doplněné o červenou a zlatou (žlutou).

Popis znaku města:

V modrém štítě je stříbrná kvádrovaná hradba se čtyřmi stínkami, s otevřenou branou se zlatými vraty a černým kováním. Z hradby vynikají dvě pootočené čtyřhranné dvoupatrové věže, každá se dvěma černými okny nad sebou v levé části. Věže mají červené stanové střechy se zlatými makovicemi, mezi věžemi je zlatá hlava tura domácího s krkem.

Pod znak může být umístěn doplňující nápis SVITAVY, nápis musí být pod znakem na středové ose.

Znak města mohou běžně používat orgány města a městem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby.

K použití znaku města jinými subjekty je nutný SOUHLAS. Žádost o udělení souhlasu se předkládá písemně odboru správních činností městského úřadu, který na základě usnesení Rady města Svitavy č. 31/2014/D/8 ze dne 20. 10. 2014 o udělení souhlasu rozhoduje. Současně s povolením použít městský znak žadatel obdrží vzor znaku a podmínky jeho použití.

VLAJKA MĚSTA SVITAVY

Vlajka města

Popis vlajky města:

List tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, žlutý, modrý a bílý v poměru 5:1:2:4. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

K užívání vlajky není nutný souhlas města a je možno ji zakoupit v Městském informačním centru města Svitavy na náměstí Míru.

SYMBOLY MĚSTA A LOGO MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Znak města Svitavy a logo městského úřadu jsou základními grafickými symboly, které jsou používány na prezentačních a propagačních materiálech. Znak města na těchto materiálech musí odpovídat některé z barevných variant: barevné provedení, černobílé provedení, zlaté provedení (které je slavnostní variantou), negativní provedení.

Znak městského úřadu

Logo městského úřadu je schválenou modifikací městského praporu a v uvedené podobě jej smí používat pouze městský úřad. Závazné je jeho používání na standardních tiskovinách úřadu - dopisních papírech, vizitkách, obálkách atd., doporučeno je jeho používání na ostatních tiskopisech a formulářích.

Logo úřadu má rovněž několik oficiálních barevných variant - barevnou, černošedou, černobílou. Doplňující nápis je zarovnán k levé svislici loga a je používán ve dvou variantách - MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY nebo MĚSTO SVITAVY, podle toho, jde-li o přenesenou nebo samostatnou působnost. Bez doplňujícího nápisu lze logo úřadu použít pouze na odznacích.

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ:

Mgr. Ing. Pavla Velecká, vedoucí odboru správních činností
NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 25. ledna 2017