Zábavy, diskotéky, cirkusy, poutě a jiné veřejné produkce

Chcete-li uspořádat veřejnou produkci, na veřejném prostranství, je třeba splnit ohlašovací povinnost na odboru školství a kultury. To se řídí obecně závaznou vyhláškou města Svitavy č. 1/2014 k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku. K ohlášení lze využít on-line formuláře na webové stránce města (http://www.svitavy.cz/cs/m-351-vlozit-akci-do-kalendare/), formuláře (.pdf) případně můžete kontaktovat pracovníky odboru školství a kultury. Obecně platí, že veřejné produkce mimo uzavřený objekt musí být ukončeny do 22:00. V pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, je doba ukončení hudebních produkcí stanovena do 24:00. Pro produkce pořádané v uvedených dnech v areálu Cihelna a areálu zahrady ve Svitavách - Lánech je doba jejich ukončení stanovena do 02:00 následujícího dne. Časové omezení se nevztahuje na akce pořádané u rybníka Rosnička.

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

  • vyhláška č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY

  • souhlas majitele pozemku, na němž se veřejná produkce koná

POPLATKY
nejsou stanoveny

LHŮTY A TERMÍNY
Lhůta k podání oznámení činí nejpozději 5 dnů před jejím zahájením.

TISKOPISY

Tiskopisy jsou k dispozici na odboru školství, na podatelně MěÚ a na webových stránkách úřadu.

NÁVOD ZPRACOVAL
Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ
Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN: 16. 11. 2015