Zápis dítěte do základní školy

Zápis dětí do prvních tříd se koná každoročně v době od 1. do 30. 4., když konkrétní datum stanoví po dohodě s řediteli škol zřizovatel. Rodiče si k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace poskytnou ředitelství jednotlivých základních škol.

SPÁDOVÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá obcím stanovit spádové obvody škol na svém území, zároveň ale umožňuje rodičům vybrat pro své dítě libovolnou školu. Vyhláškou města, která vymezuje spádové obvody jednotlivých škol, není dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si vyberou školu mimo svůj spádový obvod a jejich dítě na ni nebude zařazeno, musí je "přijmout" základní škola, kam spádově svým místem pobytu patří.
Spádové oblasti škol jsou vyhláškou č. 7/2017 stanoveny takto:

  • školský obvod Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27:

Bohuslava Martinů, Československé armády, Dimitrovova,Dvořákova, Fibichova, Kapitána Nálepky, Mařákova, Nejedlého, Nová, Palackého, Pavlovova, Richarda Kloudy, Štursova, T. G. Masaryka, Tylova, U Kojeneckého ústavu, U Stadionu od č.13, Stará kolonie 

  • školský obvod Základní školy Svitavy, Riegrova 4:

Alešova, Bezručova, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Blanická, Havlíčkova, Horská, Chelčického, Jana Švermy, Jana Želivského, Jungmannova, Kijevská, Lačnovská, Lanškrounská, Lidická, Malá, Mánesova, Marie Kudeříkové, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Neumannova, Nezvalova, Mezi Tratěmi, Přímá, Revoluční, Riegrova, Rokycanova, Rooseveltova, Říční, Švabinského, Tovární, U Mlýnského potoka, Uzavřená, Vítězná do č.38, Žižkova

  • školský obvod Základní školy Svitavy, náměstí Míru 73:

5. května, Antonína Slavíčka do č.21 lichá, do č. 28 sudá, Brněnská, Česká, Dobrovského, Dolní, Družstevní, Edvarda Beneše, Erbenova, Horova, Hradební, Hraniční, Hrnčířská, Hřbitovní, Hybešova, Jiráskova, Klicperova, Kollárova, Komenského náměstí, Kapitána Jaroše do č.46, Křivá, Máchova alej, Malé náměstí, Milady Horákové, Mostní, Nad Křížkem, Nad Silem, Nádražní, náměstí Míru, Nerudova, Okružní, Olomoucká, Pivovarská, Pod Věží, Polní, Průmyslová, Příční, Purkyňova, Seifertova, Slepá, Slovenská, Soudní, Střední, Svitavská do č. 15 lichá, Šafaříkova, Školní, Tkalcovská, Tyrše a Fügnera, U Hřiště, U Mlýna, U Nemocnice, U Potoka, U Stadionu do č.12, U Tří dvorů, U Tří mostů, Vojanova, Vrchlického, V Zahrádkách, Wolkerova alej, Za Jatkami

  • školský obvod Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská 1:

Arménská, Bulharská, Dělnická, Dostojevského, Estonská, Gorkého, Gruzínská, Hálkova, Habrová, Jasanová, Jugoslávská, Krátká, Kubánská, Lázeňská, Lipová, Litevská, Lotyšská, Maďarská, Majakovského, Myslbekova, Na Barikádách, Na Červenici, Na Pláži, Na Průhonu, Národního osvobození, Olbrachtova, Petrusova, Pod Hrází, Poličská, Polská, Pražská, Puškinova, Radiměřská, Raisova, Rumunská, Ruská, Sokolovská, Šalounova, Štítného, Tobrucká, Tolstého, Topolová, U Dolního Rybníka, U Cementárny, U Langrova lesa, U Městského lesa, U Poličské trati, U Rosničky, U Stezky, U Studeného potoka, Vančurova, Vítězná od č.42, V Polích

  • školský obvod Základní školy Svitavy, Felberova 2:

Antonína Slavíčka od č.23 lichá a od č.30 sudá, Boční, Dukelská, Felberova, Františka Halase, Františka Hrubína, Husova, Jana Skácela, Jana Wericha, Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce, Josefa Kainara, Kapitána Jaroše od č.47, Kopečná, Křemenákovo, Lánská, Lomená, Luční, Moravská, Mýtní, Na Hrázi, Nad Rybníkem, Na Vějíři, Nová kolonie, Pionýrská, Pod Viaduktem, Požární, Slezská, Svitavská od č. 8 sudá, od č. 17 lichá, Tichá, Trávníky, Údolní, U Křižovatky, U Lávky, U Svitavy, U Vodárny, Úvoz, U Zastávky, Větrná, Vladimíra Holana, Zahradní, Zámecká

  • školský obvod Základní školy a mateřské školy Svitavy - Lačnov:

Hlavní, Na Výsluní,  Slunečná, Zadní, Za kolonkou, U Větrolamu, U Lačnovského hříště

PODLE JAKÉHO PŘEDPISU ODBOR POSTUPUJE

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

POTŘEBNÉ DOKLADY A POŽADOVANÉ PODKLADY
rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

POPLATKY
nejsou stanoveny

LHŮTY A TERMÍNY
Termín zápisu je vždy vyhlášen zřizovatelem v období 15. 1. – 30. 4. příslušného roku

KONTAKT

vedoucí odboru školství a kultury, Mgr. Jiří Petr, tel. 461 550 200, jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz