Zřízení městská policie

Bezprostředně po roce 1989 byl ve Svitavách, stejně jako ve většině ostatních měst, zaznamenán prudký nárůst trestné činnosti. Občané byli častými svědky rozbitých výloh, množství potyček nebo rvaček na ulicích a v restauracích. Zvolení představitelé města v té době sledovali celou situaci se znepokojením a s obavami z dalšího vývoje hledali možnosti, jak tyto negativní trendy utlumit.

Po nabytí účinnosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, schválilo městské zastupitelstvo závaznou vyhlášku, jíž s platností od 17. června 1992 zřídilo městskou policii. Tímto rychlým rozhodnutím a následnou účinnou podporou při formování městské policie byla zajištěna výraznější možnost korigovat dosavadní negativní tendence v nárůstu kriminality. Důležitá byla také možnost zajistit pro zodpovědné orgány mnohem kvalitnější informace z každodenního dění, které předtím Policie ČR nebyla schopna tak často poskytovat. Obě policie, městská i republiková, začaly velmi rychle úzce spolupracovat.

Zřízení městské policie se tak stalo prvním výrazným přínosem v prevenci kriminality.

V té době začaly Svitavy zcela měnit svou tvář. Byly zahájeny rozsáhlé opravy, které přinesly také pozitivní výsledky v přetváření hodnot u části občanů. Přes tento nesporně pozitivní vývoj však společenská nebezpečnost problémů spojených s kriminalitou nadále vzrůstala. O situaci byli představitelé města informováni jednak prostřednictvím aktuálních zpráv od velitele městské policie, každoročně pak prostřednictvím tzv. zprávy o bezpečnostní situaci ve městě, kterou projednávala jak městská rada, tak městské zastupitelstvo. Součástí zprávy byla vždy zpráva velitele obvodního oddělení PČR, velitele městské policie a komise pro projednávání přestupků.