Organizační složka - Sociální služby města Svitavy

Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby – projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

Adresa: Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy
Zodpovědná vedoucí: Bc. Sandra Pařízková, DiS.

Poskytované služby:

V Šanci funguje nepřetržitý provoz, který zajišťuje 8 pracovníků v sociálních službách, 4 sociální pracovnice a vedoucí zařízení.

Sociální služby města Svitavy spravují též Ubytovnu pro muže na adrese: Máchova alej 16, 568 02 Svitavy, kde je kapacita 12 míst. Ubytovnu využívají především klienti pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, invalidní důchody a v návaznosti také příspěvek na péči. V současné době je kapacita ubytovny naplněna. 

Azylový dům

Identifikační údaje
Název a adresa poskytovatele:
Sociální služby města Svitavy,
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Adresa azylového domu:
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Kontakty:

 • vedoucí organizační složky
  Bc. Sandra Pařízková, DiS.
  723 055 493
 • azylový dům (stálá služba)
  733 536 437
 • sociální pracovnice
  Bc. Kamila Wanecká
  703 187 849

Cíle a cílová skupina
Cíle:
Posláním azylového domu je pomoci klientům v překlenutí složité životní situace ohrožující jejich fungování v běžném životě. Azylový dům poskytuje uživatelům sociální služby ubytování a nabízí odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro řešení překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.
Smlouva na ubytování v azylovém domě je uzavírána na dobu max. 1 roku.

Před vstupem na azylový dům je nutné projít si službou nízkoprahové denní centrum a noclehárna. Předpokladem pro vstup do sociální služby Azylový dům je tedy při bezproblémové spolupráci uživatele po dobu cca 3 týdny v předchozích dvou službách.

Cílová skupina:

 • osoby starší 18-ti let, které jsou osobami bez přístřeší

Kapacita

 • 16 lůžek pro muže,
 • 3 lůžka pro ženy
   

Noclehárna

Identifikační údaje
Název a adresa poskytovatele:
Sociální služby města Svitavy,
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Adresa noclehárny:
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Kontakty:

 • vedoucí organizační složky
  Bc. Sandra Pařízková, DiS.
  723 055 493
 • noclehárna (stálá služba)
  733 536 437
 • sociální pracovnice
  Jana Kratochvílová, DiS.
  703 187 848

Cíle a cílová skupina
Cíle:

 • Noclehárna poskytuje nocleh osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování, tato služba obsahuje tyto základní činnosti:
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí přenocování,
  • možnost vyprat a usušit si své oblečení,
  • získání oblečení z našeho šatníku

Cílová skupina:

 • osoby starší 18-ti let, které jsou osobami bez přístřeší

Provozní doba

 • Pondělí – neděle v době od 20:00 – 8:00 následujícího dne (příchod na noclehárnu v době od 20:00 do 22:00)

Kapacita

 • 8 lůžek pro muže,
 • 4 lůžka pro ženy
   

Nízkoprahové denní centrum

Identifikační údaj
Název a adresa poskytovatele:
Sociální služby města Svitavy,
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Adresa nízkoprahového denního centra:
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Kontakty:

 • vedoucí organizační složky
  Bc. Sandra Pařízková, DiS.
  723 055 493
 • nízkoprahové denní centrum (stálá služba)
  733 536 437
 • sociální pracovnice
  Jana Kratochvílová, DiS.
  703 187 848

Cíle a cílová skupina
Cíle:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • získání oblečení z našeho šatníku,
 • možnost přípravy jednoduché stravy,
 • možnost vyprat a usušit si své oblečení,
 • sociální poradenství a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina:

 • osoby starší 18-ti let, které jsou osobami bez přístřeší

Provozní doba

 • Pondělí – neděle v době od 11:00 do 18:00

Kapacita

 • 12 míst
   

Sociální rehabilitace

Identifikační údaje
Název a adresa poskytovatele:
Sociální služby města Svitavy,
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Adresa sociální rehabilitace:
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Kontakty:

 • vedoucí organizační složky
  Bc. Sandra Pařízková, DiS.
  723 055 493
 • sociální pracovnice
  Bc. Adéla Cvrkalová, DiS.
  703 187 850

Cíle a cílová skupina
Cíle:

 • obnovení pracovních návyků osob, které byly dlouhodobě mimo trh práce. Cíle projektu, kterým je úspěšné zařazení na trh práce, je dosahováno prostřednictvím zhodnocení potenciálu každého účastníka projektu v rámci a jejich následnou motivací.
 • v průběhu tréninkového zaměstnávání dojde postupnými kroky v bezpečném prostředí a s individuální podporou k obnovení pracovních návyků klientů. Tito získávají větší sebedůvěru, praxi a reference, dosáhnou zlepšení pozice na otevřeném trhu práce. Díky realizaci projektu se zvýší šance i na pracovní uplatnění osob z cílové skupiny.

Cílová skupina:

 • osoby starší 18-ti let, které jsou osobami bez přístřeší

Provozní doba

 • Pondělí, středa – od 8:00 do 16:30

Kapacita

 • 12 tréninkových pracovních míst
   

Terénní programy Svitavy

Identifikační údaje
Název a adresa poskytovatele:
Sociální služby města Svitavy,
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Adresa Terénních programů:
Nádražní 2323/10b, 568 02 Svitavy

Kontakty:

 • sociální pracovnice
  Bc. Romana Zamazalová, DiS.
  730 183 894

Cíle a cílová skupina
Cíle:
Terénní programy Svitavy podporují osoby v sociálně vyloučených lokalitách ve věku od 15 do 64 let žijící ve Svitavách a jeho blízkém okolí. Usilují o snížení sociálních rizik plynoucích z nepříznivé životní situace, ve které se uvedené osoby nacházejí, pomáhají posilovat jejich samostatnost při řešení sociálních a životních obtíží a začlenění uvedených osob do společnosti.

Cílem služby je:

 • vyhledávat, monitorovat a kontaktovat osoby ohrožené nepříznivou situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a nabídnout jim podporu a pomoc prostřednictvím čerpání poskytovaných služeb Terénních programů,
 • snižovat rizika sociálního vyloučení u podpořených osob,
 • začleňovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do společnosti,
 • poskytovat informace a působit aktivně v oblasti osvěty týkající se problematiky sociálně vyloučených romských lokalit,
 • spolupracovat aktivně v rámci sítě sociálních služeb s dalšími organizacemi a institucemi ve prospěch osob.

Cílová skupina:
·    osoby od 7 až nad 80 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a žijí v sociálně vyloučených romských lokalitách v ORP Svitavy

Kapacita

 • minimální počet podpořených osob dle registračních podmínek 75 klientů