Sběrná místa pro separaci odpadů

Cíle projektu:

Zkvalitnění nakládání s odpady, konkrétně snižování produkce směsného komunálního odpadu prostřednictvím zlepšení systému pro jeho sběr a separaci.

Popis projektu:

Soubor dvou samostatných projektů řešil v první etapě 16 a ve druhé 8 sběrných míst, tedy celkem 24 míst pro separaci komunálního odpadu a současně nákup 81 kontejnerů na vytříděné složky – plasty, papír, sklo. Všechna sběrná místa jsou situována v intravilánu města Svitavy v obytné zástavbě.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu 7 900 000.- Kč, z nichž cca 25 % financováno z rozpočtu města Svitavy a 75 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2009 - 2012

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Čermák.                  Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Dotační program:

 

Fotodokumentace:

Datum: 7.3.2013

Fotogalerie