Rok 2013

Rozpočet města

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 185 434.7    
- daně 166 040.0      
- poplatky 19 394.7      
Nedaňové příjmy 65 956.7
     
- z vlastní činnosti vč. nájemného 61 513.8      
- splátky půjček 4 442.9      
Běžné dotace 26 315.8
     
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 277 707.2
     
         
Příjmy z prodeje majetku 6 553.0
     
Kapitálové dotace 3 926.1
     
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 10 479.1
     
         
PŘÍJMY CELKEM 288 186.3
     
         

II. Výdaje

         
         
Oddíl        
         
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 2 030.5      
21 - Průmysl, obchod, služby 1 792.8      
22 - Doprava 16 318.0      
23 - Vodní hospodářství 357.0      
31 - Vzdělání a věda 21 650.8      
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 27 891.0      
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 24 142.0      
35 - Zdravotnictví 104.0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 31 544.0      
37 - Ochrana životního prostředí 23 912.7      
43 - Sociální věci 10 818.2      
53 - Obrana, bezpečnost 10 435.3      
61 - Územní samospráva 68 095.9      
63 - Finanční operace 4 055.0    
BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 243 147.2      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 95 096.5      
         
VÝDAJE  CELKEM 338 243.7      
         
SCHODEK -50 057.4      
  50 057.4   FINANCOVÁNÍ
  0.0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 4 652.3      
Splátky úvěrů -23 120.0    
Převody ze základního běžného účtu 74 565.8  
Hypoteční zástavní listy ČS 20 016.0  
     
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 50 057.4      

Rozpočet města Svitavy byl schválen dne 6.3.2013.