Komunitní kompostárna

Cíle projektu:

Cílem projektu je snižování produkce biologického a organického odpadu, zvýšení jeho využívání zavedením odděleného sběru a technologickým zpracováním na kompost pro hnojení.

Vedlejším efektem pak úspora za svoz komunálního odpadu, zlepšení kvality ovzduší snížením četnosti pálení větví a suché trávy, bezplatná dostupnost kvalitního kompostu pro občany města.

Popis projektu:

Projekt řeší výstavbu komunitní kompostárny ve Svitavách, pořízení techniky na zpracování organického odpadu, zavedení systému sběru tohoto druhu odpadu a pravidel využívání vyrobeného kompostu pro veřejnost.

Kompostárna bude mít celkovou kapacitu 1 800 tun biologicky rozložitelného odpadu za rok.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu 9 700 000.- Kč, z nichž cca 15 % financováno z rozpočtu města Svitavy, 85 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2013 - 2014

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Čermák                Dotační management: Ing. Jiří Škrabal

Dotační program:

Fotodokumentace: