Projekt "Holandské domky"

Cíle projektu:

Prezentace moderní nízkoenergetické technologie, originální holandské architektury i prostorově úsporného způsobu bydlení, přeneseného do českých podmínek.

Popis projektu:

Projekt vzešel z nabídky nizozemské vládní agentury  Bouwcentrum International Bodegraven. Smyslem akvizice bylo ukázat ve střední Evropě moderní technologii pro vytápění, šetřící primární neobnovitelné zdroje. Současně vytvořit malou ukázkovou lokalitu moderní architektury holandského způsobu individuálního bydlení. Tedy takové architektury, která nemá ploch pro výstavbu nazbyt, přesto nabízí velmi zajímavý a variabilní komfort. Urbanistického a architektonického řešení se ujala prestižní a světoznámá kancelář Mecaano Delft, projekční práce byly zadány firmě STU-K, a.s. Praha.
Vznikla tak skupina 10 domků – bytových jednotek na ploše pouhých 3 000 m2 nabízející originální způsob bydlení s možností variability obytné plochy.  Jejich energetická náročnost se pohybuje zhruba na polovině v té době běžného standardu. Využívá posílených izolačních vlastností obvodového pláště, pasivního zisku velkých, na jih otočených oken a aktivního solárního systému ohřevu teplé vody a přitápění.


Projekt je ve vlastnictví města Svitavy a je pro zájemce opakovatelný.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu na 10 domků je 21 000 000.- Kč, z nichž cca 15 % financovala holandská strana, 10 % národní fond MMR ČR, 75 % bydlící nájemci formou jistiny a několikaletých splátek.

Doba realizace: 1999 - 2000

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Brýdl, Ing. Jiří Škrabal                     Dotační management: Ing. Jiří Škrabal

Úryvek z pořadu Šumná města (20:22 - 22:10) České televize


Datum: 2.4.2013

Fotogalerie