Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera

Cíle projektu:

Vytvoření výchozího informačního bodu, v němž jsou atraktivní formou poskytovány informace o nabídce, produktech a službách cestovního ruchu a akcích v rámci turistické oblasti Českomoravského pomezí a tím zvýšení všeobecné informovanosti a zájmu o tuto dosud ne zcela objevenou destinaci a v důsledku pak zvýšení její návštěvnosti.

Popis projektu:

Rekonstrukce objektu bývalé zdevastované stodoly. Jde o architektonicky zajímavou vestavbu moderních stavebních prvků do původního, zrekonstruovaného objektu. Nedílnou součástí rekonstrukce je moderní informační systém. Vestavba vytvoří odpočinkové zázemí v kavárně a venkovní posezení přecházející do přilehlého parku. Na rekonstruovaný objekt navazuje pódium s technickým zázemím určené pro pravidelné kulturní akce.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu 22 mil. Kč, z nichž cca 60 % financováno z rozpočtu města Svitavy, 40 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2007 - 2009

Vedoucí projektu: Ing. Milan Oblouk. Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Fotodokumentace:

Virtuální prohlídka.

Dotační program :