Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence

Poznámka: praktické ukázky výcviku jednotlivých složek budou realizovány pro všechny subjekty v rámci "Dne s IZS" nebo prostřednictvím obdobných předem projednaných akcí (vždy pouze pro více subjektů).

Věková skupina Problematika
(hlavní témata a výčet některých činností)
Garantuje
Kontakty
(možnost zajištění dalších odborníků)
Doprovodné materiály
(informační a přednáškové materiály)

Předškolní zařízení

"Policie přítelem" - seznámení s bezpečnostními složkami

 • návštěvy služeben (PČR, MP, HZS)
 • (například formou řízeného rozhovoru s praktickými ukázkami za účasti pedagogických pracovníků - viz poznámka v úvodu)

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

MP Svitavy – Mgr. Rostislav Bednář, velitel MP Svitavy
Tel.: 461 550 340
e-mail: rostislav.bednar[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

HZS Svitavy - mjr. Mgr. Petr Pelíšek;
tel.: 461 555 160;
e-mail: petr.pelisek[zavinac]pak.izscr[tecka]cz

 

1. třída ZŠ

Seznámení s bezpečnostními složkami

 • návštěvy služeben (PČR, MP, HZS)

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

 • návštěvy stálé služby OOP ČR Svitavy
 • preventivní činnosti

PČR - Obvodní oddělení Svitavy,
Vedoucí - npor. Bc. Martin Zehnálek
tel.: 974 578 651
e-mail: sy.uzemniodbor[zavinac]pcr[tecka]cz

 

 • návštěva služebny MP Svitavy
 • preventivní činnosti

MP Svitavy – Mgr. Rostislav Bednář, velitel MP Svitavy
Tel.: 461 550 340
e-mail: rostislav.bednar[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

Dopravní výchova - chodec

 • návštěvy dopravního hřiště

MěÚ Svitavy - odbor dopravy, vedoucí odboru
tel.: 461 550 460;
e-mail: radek.dirr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • preventivní činnosti v dopravě

DI PČR ÚO Svitavy – npor. Mgr. Alena Nedomová,
tel.: 974 578 252 (nebo po dohodě s tiskovým mluvčím PČR ÚO Svitavy).

 

 • návštěva služebny HZS Svitavy
 • preventivní činnosti

HZS Svitavy - mjr. Mgr. Petr Pelíšek; tel.: 461 555 160;
e-mail: petr.pelisek[zavinac]pak.izscr[tecka]cz

Dopravní výchova - předškolní děti

2. třída ZŠ

Seznámení s činností bezpečnostních složek při výkonu služby

 • hlídková služba v rajonu

PČR - Obvodní oddělení Svitavy,
vedoucí - npor. Bc. Martin Zehnálek
tel.: 974 578 651
e-mail: sy.uzemniodbor[zavinac]pcr[tecka]cz

 

 • hlídková služba v rajonu

MP Svitavy – Mgr. Rostislav Bednář, velitel MP Svitavy
Tel.: 461 550 340
e-mail: rostislav.bednar[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • dopravní akce

MěÚ Svitavy - odbor dopravy, vedoucí odboru;
tel.: 461 550 460;
e-mail: radek.dirr[zavinac]svitavy[tecka]cz

Besip - dopravní výchova - informace

Práce s rodiči

 • návštěvy dopravního hřiště

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

 • výchova, odměny a tresty, příprava na vyučování

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;
e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

3. třída ZŠ

Dopravní výchova - cyklista

MěÚ Svitavy - odbor dopravy, vedoucí odboru;
tel.: 461 550 460;
e-mail: radek.dirr[zavinac]svitavy[tecka]cz

Besip - Soutěž mladých cyklistů

 

DI PČR OŘ Svitavy – nstržm. Jiří Kratochvíl;
tel.: 974 578 252 (nebo po dohodě s preventistou PČR OÚ Svitavy).

 

4. třída ZŠ

Prevence před úrazy

 • vlastní bezpečí - akce pro děti
 • bezpečnost dětí - přednášky pro rodiče

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

5. třída ZŠ

Pevence šikanování

 • preventivní akce pro žáky
 • preventivní akce pro pedagogické pracovníky

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;
e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

6. třída ZŠ

Právo na každý den I.

 • majetková trestná činnost

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

Právo na každý den - cíle projektu

 • majetková trestná činnost

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

Učebnice - Právo pro každého

 • přestupky

MěÚ Svitavy – oddělení přestupkové – Mgr. Zuzana Moravcová, vedoucí oddělení přestupkového (v současnosti zastupuje Eliška Zdražilová)
tel.: 461 550 330
e-mail: eliska.zdrazilova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

7. třída ZŠ

Prevence závislostí I.

 • alkohol, nealkoholové drogy

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;
e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • kouření
 • přednášky pro pedagogické pracovníky

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

Školení pro učitele - Právo pro každého

8. třída ZŠ

Problematika domácího násilí

Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Milady Horákové 10, Svitavy
Mgr. Irena Valtová, vedoucí KC
tel.: 461 321 100
e-mail: kcsvi[zavinac]pestalozzi[tecka]cz

 

 

Životní styl a rizikové chování

 • životní styl dětí a mládeže
 • rizikové faktory vyplývající z životního stylu mládeže
 • sociální kontakty u dětí a mládeže
 • nízkoprahové služby (obecně) a specifika ve Svitavách

kontaktní pracovníce Nízkoprahového klubu Díra,
Felberova 2, 568 02 Svitavy:
Mgr. Aneta Václavková
tel. 733 598 577,
e-mail: dira-sy[zavinac]osbonanza[tecka]cz Bonanza Vendolí, z.ú.

 

 

Kyberšikana

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

9. třída ZŠ

Právo na každý den II.

 • trestní odpovědnost a zásady chování na veřejnosti

 

Okresní státní zastupitelství ve Svitavách - Mgr. Jiří Horníček, okresní státní zástupce;
tel.: 461 541 131
Poznámka: možnost zprostředkování přednášky (besedy) apod. dalších státních zástupců

Právo na každý den - informace o projektu

 • jak se nestat obětí trestného činu

 

 

 • vybraná trestní líčení

 

Okresní soud ve Svitavách - JUDr. Bohumil Kotala, předseda soudu;
tel.: 461 352 814;
e-mail: bkotala[zavinac]osoud.justice[tecka]cz

Ukázková lekce

 

Kyberšikana

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

I. ročník SŠ, SOÚ a Ú

Právo na každý den III.
   prohloubení znalostí:

 • občanské a obchodní právo

PMS Svitavy - Mgr. Jaroslava Šabrňáková, vedoucí střediska PMS ve Svitavách;
tel.: 733 788 973;
e-mail.: jsabrnakova[zavinac]pms.justice[tecka]cz

 

 • rodinné právo

PMS Svitavy – Mgr. Zdeňka Hejdová, probační úředník, tel.: 734 362 972
e-mail: zhejdova[zavinac]pms.justice[tecka]cz

 

 • pracovní právo

PMS Svitavy - Mgr. Jaroslava Šabrňáková, vedoucí střediska PMS ve Svitavách; tel.: 733 788 973;
e-mail.: jsabrnakova[zavinac]pms.justice[tecka]cz

 

 • trestní a přestupkové právo

 

PMS Svitavy – Mgr. Václav Paar, probační úředník, tel: 778 527 269, e-mail: vpaar[zavinac]pms.justice[tecka]cz

 

 

 

Okresní státní zastupitelství ve Svitavách - Mgr. Jiří Horníček, okresní státní zástupce;
tel.: 461 541 131

 

 

 

Okresní soud ve Svitavách - JUDr. Bohumil Kotala, předseda soudu;
tel.: 461 352 814; e-mail: bkotala[zavinac]osoud.justice[tecka]cz

 

II. ročník SŠ, SOÚ a Ú

Prevence závislostí II.

 • alkohol, nealkoholové drogy
 • přednášky pro pedagogické pracovníky

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz
(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků)

 

III. ročník SŠ, SOÚ a Ú

Extremismus, sekty, rasová a národnostní nesnášenlivost

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314; e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz
(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků)

 

Rodiče, pedagogičtí pracovníci

Prevence závislostí II.

 

(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků)

 

Preventivě informační schůzky na téma toxikomanie

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz

 

Senioři

Senioři - oběti trestné činnosti

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314; e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 

PČR ÚO Svitavy - nprap. Bc. Ondřej Zeman,
preventista a tiskový mluvčí
tel.: 974 578 207; 601 313 886
e-mail: ondrej.zeman[zavinac]pcr[tecka]cz