Komplexní program prevence kriminality v roce 1998

PROJEKTY ZAŘAZENÉ DO KOMPLEXNÍHO PROGRAMU PREVENCE v roce 1998

  • Záchytné centrum pro osoby pod vlivem návykových látek
    (Protože záměr vybudovat ve městě takové záchytné centrum je mimo finanční možnosti města a kompetenčně připadne řešení této záležitosti nově zřízeným krajským orgánům, byl projekt prozatím pozastaven.)
  • Projekt víceúčelového hřiště na Lidické ulici
    (V prosinci 1998 zpracována studie, realizace zatím nezařazena do plánu.)
  • Středisko volného času mládeže
    Projekt vznikl z iniciativy ZŠ Felberova, záměrem bylo přebudovat původní kryt a sklady CO v suterénu školy na zařízení sloužící k využití volného času mládeže.