Ceny od Evropské komise za péči o životní prostředí

Již třikrát byly Svitavy oceněny Evropskou komisí za výsledky dosažené v oblasti péče o životní prostředí.

Poprvé získalo město Svitavy nejvyšší ocenění v rámci soutěže "Město v souladu s požadavky Evropské unie" v roce 1999, spolu s dalšími šesti městy ze zemí střední a východní Evropy. Toto ocenění bylo městům uděleno za jejich přístup k problematice ochrany vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a za postup v oblasti poskytování informací o životním prostředí veřejnosti.

Soutěž byla vyhlášena na konci roku 1998 direktorátem Evropské unie pro životní prostředí a její realizací bylo pověřeno Regionální environmentální centrum pro země střední a východní Evropy. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 215 měst z deseti zemí přidružených k EU, z toho bylo 42 měst z ČR. Za výsledky dosažené ve všech sledovaných oblastech péče o životní prostředí byly Svitavy nominovány na nejvyšší ocenění. Zástupcům vítězných měst cenu slavnostně předala komisařka EU pro životní prostředí Magrot Wallströmová v Bruselu dne 26. listopadu 1999 při příležitosti jejího setkání s ministry životního prostředí deseti zemí asociovaných k EU.

Druhým oceněním byl diplom za trvale dobré výsledky v péči o životní prostředí, udělený městu v roce 2000. A protože se tím Svitavy podvakrát úspěšně zúčastnily soutěže "Město v souladu s požadavky EU", byly spolu s dalšími dvaceti třemi městy v osmi kandidátských zemích střední a východní Evropy vyzvány, aby se ucházely o grant na realizaci projektu z oblasti péče o životní prostředí. Přihlásily se s projektem obnovy naučné stezky k pramenům řeky Svitavy a v konkurenci dalších čtrnácti přihlášených měst, z toho tří z ČR, uspělo. Na realizaci přihlášeného projektu získaly 6.080 EUR, tj. asi dvě stě tisíc korun. Naučná stezka byla slavnostně otevřena 13. prosince 2001.

Další ocenění za výsledky dosažené v oblasti péče o životní prostředí získalo město Svitavy v roce 2001, když bylo spolu s dalšími dvanácti městy z kandidátských zemí EU opět vyhodnoceno jako nejlepší ze 122 přihlášených měst.

Cenu "Město na cestě k souladu s požadavky EU 2001 - implementace, integrace, informace a ekologická výchova" z pověření rady města opět přivezl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu ing. Marek Antoš, který ji převzal na slavnostním ceremoniálu 27. listopadu 2001 v Bruselu v rámci sedmého neformálního setkání ministrů životního prostředí kandidátských zemí.