Návod a zásady jak komunikovat s úřadem

Pro komunikaci s příslušným pracovníkem městského úřadu klikněte na jeho jméno. Objeví se okno pro zaslání příspěvku (dotazu, připomínky, námětu, podnětu či sdělení). Pokud nebudete vědět, komu máte poslat své sdělení, může využít univerzální adresu radnice[zavinac]svitavy[tecka]cz  (odpověď či reakci na sdělení musíte však očekávat s mírným zpožděním).

Po přijetí sdělení se jím bude příslušný pracovník městského úřadu zabývat, bude-li ze sdělení vyplývat nutnost písemné reakce (odpovědi), učiní tak pracovník neodkladně.

V níže uvedeném přehledu je uvedena kromě příslušného odboru či útvaru také kompetence pracovníka (stačí najet myší na „info“ u jména pracovníka)

Pokud bude mít sdělení (resp. reakce na něj) obecnou platnost a mohl by být určen i jiným občanům nebo četnost stejného či podobného sdělení bude větší, bude zveřejněn v rubrice „Mohlo by Vás zajímat“. Výběr z takových příspěvků bude publikován také v měsíčníku Naše město.

Při elektronické komunikaci myslete na základní etická pravidla komunikace – nezasílejte příspěvky urážející druhé, vulgární, nenávistné, lživé a pomlouvačné. Nezapomínejte na uvedení jména a kontaktu na Vás.