Setkání dobrovolníků v Květné Zahradě

Dne 10.3.2012 se uskutečnilo v letošním roce již druhé setkání dobrovolníků v Domě na půl cesty občanského sdružení Květná Zahrada. Cílem setkání byla společná výroba košíků a dalších upomínkových předmětů. Prodej těchto výrobků bude využit na podporu domu na půl cesty. Materiál sdružení získalo se slevou od některých výrobců polotovarů pro rukodělné činnosti. Některé části košíků vyrobili přímo klienti sdružení.
Prodej proběhne na výstavě Základní školy Felberova dne 3.4. nebo 4.4. na akci města Svitavy s názvem "Vítání jara" na náměstí Míru.
Celodenního setkání se kromě členů a klientů občasnského sdružení účastnili také některé pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Odboru životního prostředí MěÚ Svitavy, Krizového centra J. J. Pestalozziho a další přátelé nebo příznivci sdružení. Celkem se setkání účastnilo cca 20 osob. Na fotografii jsou některé výsledky práce dobrovolníků.
Příští akce se uskuteční v průběhu dubna, tentokráte se bude jednat již o práci venku, pravděpodobně na opravách ohrad pro ovce a kozy.

Zpracoval: E. Stündl

Fotogalerie