Výstava "Cesta k sobě" občanského sdružení KLUS ve Svitavách již po sedmé

Dne 16.4.2012 se v 15 hodin ve vestibulu svitavské nemocnice uskutečnila slavnostní vernisáž již sedmého ročníku výstavy "Cesta k sobě", kterou připravili zástupci svitavského KLUSu (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost). Vernisáže se účastnily čtyři desítky členů nebo příznivců sdružení. Přítomné také pozdravil a popřál jim hodně štěstí starosta města David Šimek. Akce byla mimo jiné i vzpomínkou na pana Miloše Vaňka. Jeho osoba i jeho tvorba byla pro členy sdružení velkou oporou...

Ve veřejných prostorách nemocnice jsou umístěna výtvarná díla, fotografie nebo verše lidí, kteří se ve svém životě potkali se závislostí na alkoholu nebo jiných drogách. Jejich vlastní tvorba je nejen cestou k sobě, ale mnohdy také cestou a návratem do společnosti, návratem ke svým blízkým, návratem k přátelství a narušeným vztahům. O přátelství na výstavě hovořila Dana Vítová, předsedkyně KLUSu, která zdůraznila jeho význam. Přátelství nám dává sílu vyrovnat se s úzkostí, strachem a tíživou samotou...Činnost KLUSu se kromě řešení abstinence v posledních dvou letech také soustřeďuje na pomoc lidem s psychickými obtížemi.
Členové a příznivci KLUSu se pravidelně setkávají v Nadačním domě Josefa Plívy nebo na nejrůznějších výletech a víkendových pobytech. Úzce spolupracují s oddělením psychiatrie Nemocnice ve Svitavách, městem Svitavy nebo s ostatními KLUSy v regionu. Všem, kteří jeho činnost potřebují je skupina kdykoliv otevřena. Nezůstávejte proto se svými těžkostmi sami.

Za přípravu výstavy patří poděkování všem členům KLUSu i všem partnerům.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie