Rok 2012

Rozpočet města

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 160 575.9    
- daně 146 900.0      
- poplatky 13 675.9      
Nedaňové příjmy 65 446.4      
- z vlastní činnosti vč. nájemného 61 731.0      
- splátky půjček 3 715.4      
Běžné dotace 36 034.9      
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 262 057.2      
         
Příjmy z prodeje majetku 12 085.0      
Kapitálové dotace 16 344.8      
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 28 429.8      
         
PŘÍJMY CELKEM 290 487.0      
         

II. Výdaje

         
         
Oddíl        
         
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 917.0      
21 - Průmysl, obchod, služby 2 235.9      
22 - Doprava 1 572.0      
23 - Vodní hospodářství 204.0      
31 - Vzdělání a věda 22 695.7      
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 25 997.9      
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 23 115.0      
35 - Zdravotnictví 14.0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 54 778.3      
37 - Ochrana životního prostředí 14 211.5      
43 - Sociální věci 11 100.6      
53 - Obrana, bezpečnost 9 201.0      
61 - Územní samospráva 71 854.7      
63 - Finanční operace 3 137.0    
BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 241 034.6      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 105 550.5      
         
VÝDAJE  CELKEM 346 585.1      
         
SCHODEK -56 098.1      
  56 098.1   FINANCOVÁNÍ
  0,0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 4 652.3      
Splátky úvěrů -23 120.0    
Převody ze základního běžného účtu 74 565.8  
     
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 56 098.1      

Rozpočet města Svitavy schválen dne 29. 2. 2012