Květná Zahrada opraví poslední střechu Domu na půl cesty Květná

V pondělí 11. června 2012 předali zástupci Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota symbolický šek na 100 000,- Kč Občanskému sdružení Květná Zahrada se sídlem v Květné u Poličky.
Částka je určena na "Projekt poslední střecha", tedy na rekonstrukci poslední doposud neopravené části střechy Domu na půl cesty Květná, který uvedené sdružení provozuje.
Za Nadaci KB, a.s. Jistota a Komerční banku, a.s. se předání zúčastnili pan Ing. Jaroslav Říšský, předseda správní rady Nadace KB, a.s. - Jistota, Ing. Jiří Koutný, člen správní rady Nadace KB, a.s.- Jistota a pan Jan Kalášek, ředitel pobočky KB, a.s. v Poličce.
Za Občanské sdružení Květná Zahrada se předání zúčastnili Mgr. Ferdinand Raditsch, předseda sdružení, pan Stanislav Větrovský, zástupce vedoucího Domu na půl cesty Květná a Ing. Petr Škvařil, člen výboru sdružení a starosta obce Květná.
Zástupci Nadace KB, a.s. - Jistota a sdružení současně podepsali darovací smlouvu na uvedenou částku.
Nadace KB, a.s. - Jistota podpořila projekt Domu na půl cesty Květná od roku 2007 opakovaně, a to celkovou částkou 350 000,- Kč.
Předseda sdružení Mgr. Ferdinand Raditsch upřímně poděkoval zástupcům Nadace KB, a.s. - Jistota za dlouhodobou podporu Domu na půl cesty Květná, který i díky Nadaci KB, a.s. - Jistota poskytuje v současné době sociální služby a ubytování 13 mladým lidem. Velmi si pomoci Nadace KB, a.s. - Jistota vážíme a děkujeme za ni.

Mgr. Ferdinand Raditsch, předseda občanského sdružení Květná Zahrada

Připojujeme se k poděkování Nadaci Komerční Banky a zejména zástupcům občanského sdružení Květná Zahrada, která se stává pro naše klienty místem sounáležitosti, podpory a skutečné pomoci při řešení tíživých sociálních problémů. Děkujeme...

PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie