Novinky z Květné Zahrady

13Črv2012

Dům na půl cesty Květná provozuje občanské sdružení Květná Zahrada. Jedná se o intervenční zařízení poskytující ubytování a práci mladým lidem ve věku od 18 let, kteří se vrací ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, výjimečně z výkonu trestu odnětí svobody. „Typickým klientem“ sdružení je mladý člověk ve věku kolem 19 – 22 let, jehož návrat do původního prostředí rodiny není z různých důvodů možný. Jedná se o mladé lidi, kterým v minulosti rodiče zemřeli, nevykonávali řádně rodičovské povinnosti, o „děti“ nepečovali nebo je zanedbávali, poškozovali nebo jinak týrali.
Záměrem sdružení projektu sdružení pro rok 2012, který mimo jiné podpořilo částkou 40 tisíc korun také město Svitavy, je dokončit rekonstrukci další části domu na půl cesty tak, aby mohl sloužit k pobytovým akcím pro cílové skupiny sociálně znevýhodněných osob. Na snímcích je vidět některé části dokončených prostor. O ubytování i resocializační nebo aktivizační pobyty pro děti i dospělé je obrovský zájem u řady subjektů poskytujících nejrůznější typy sociálních služeb.

Dne 8. 6. 2012 si rekonstrukci statku při návštěvě obce Květná prohlédl také hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek (na fotografii s předsedou sdružení Mgr. Ferdinandem Raditschem).


Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Magdalena Navrátilová

Fotogalerie