Otevření dětského hřiště v Lačnově

28Črv2012

V pátek 1. června převzali ve Svitavách - Lačnově zástupci Technických služeb města Svitav od dodavatele dokončené dětské hřiště. Ve čtvrtek 28. června ho starosta města David Šimek za přítomnosti manažera projektu Břetislava Vévody a zástupců MAS Svitava Eduarda Jedličky a Julia Štauda slavnostně předal dětem.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Svitava. Projekt je dokladem úspěšné realizace cílů ve Strategickém plánu Leader Místní akční skupiny (MAS) s názvem “Nehledáme pramen řeky Svitavy, ale jak podél toku řeky lépe žít“. Realizací projektu došlo k obnově nevyhovujícího dětské hřiště, které bylo za hranicí životnosti, nebylo vybaveno moderními herními prvky a nesplňovalo požadavky bezpečnostních norem.
Dispozičně je hřiště rozděleno na část pro menší a větší děti s posezením pro jejich doprovod. Prostor je upraven a osazen těmito novými hracími prvky: herní a lezecká sestava, pružinové, vahadlové a závěsné houpačky a kolotoč. Nechybí ani lavičky a pískoviště. Zřízení dětského hřiště v městské části venkovského charakteru přispěje ke spokojenosti obyvatel, budou vytvořeny podmínky pro rozvíjení pohybových dovedností dětí, rozšíří se nabídka vhodných forem využití volného času - jak dětí, tak i rodičů a prarodičů. Hřiště je již dětmi plně využíváno.

Jeho celkové náklady byly 496 089 Kč, dotace činily přes 310 tis. Kč (80% dotací z EU a 20% z národních zdrojů). Na dokončeném hřišti je umístěna pamětní informační tabule.

Text: Břetislav Vévoda, Zuzana Pustinová                  Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 28.6.2012

Fotogalerie