Rušení nočního klidu!?

Dne 7.7. v pozdních nočních hodinách ověřovala hlídka dvě stížnosti na rušení nočního klidu z restauračních zařízení. V prvním případě se jednalo o narozeninovou oslavu. Strážníci s provozovatelkou restaurace situaci projednali, hudbu přislíbila ztišit. Druhý případ byl projednán přímo s majitelem. Hosté seděli na terase provozovny a bavili se běžným hovorem.