Město Svitavy podporuje sociální podnikání

21Srp2012

Princip sociálního podnikání chápeme jako podnikatelský projev sociální ekonomiky, který se vyznačuje především obecně prospěšným cílem srozumitelným pro zainteresované lidi, komunitu, obec nebo region a další instituce. Nejedná se primárně o dosažení zisku (není to podnikání za každou cenu), zisky nebo přebytky hospodaření slouží převážně obecně prospěšnému cíli, zaměstnávání sociálně nebo zdravotně znevýhodněných lidí, služby potřebným s nezanedbatelným společenským rozměrem. Nejčastěji se s tímto typem podnikání setkáváme u neziskových organizací a družstev.

„Sociální“ cíle musí být vyváženy s podnikáním jako takovým, protože tyto firmy fungují v běžném konkurenčním prostředí. Sociální podnik nese běžná podnikatelská rizika, může využívat více zdrojů financování než klasický komerční podnik, měl by se však bránit závislosti. Chce-li sociální podnik dlouhodobě plnit své cíle, musí prosperovat, vytvářet dlouhodobě zisk. Pro tento druh podnikání zatím lze získat jen omezenou přímou podporu (kromě nástrojů podpory zaměstnanosti znevýhodněných jen několik grantových programů, na rozdíl od zahraničních modelů u nás neexistují daňové pobídky).

Přesto, že takto zaměřené podnikání není snadné, existují příklady sociálních podniků dlouhodobě úspěšných a rozvíjejících se i v současných těžkých dobách i v našem regionu. Jedním z příkladů je činnost Občanského sdružení Květná Zahrada sídlícího v obci Květná, které ubytovává a zaměstnává mladé lidi, kteří se po dosažení plnoletosti vrací z dětských domovů. Sociální podnikání mělo zpočátku přímou vazbu na činnost Domu na půl cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších zemědělských činnostech. Při současném počtu 14 klientů a potřebě poskytnout jim kromě ubytování také soustavnou práci, která je základem jejich socializace, spolupracuje sdružení při obstarávání práce s řadou subjektů – obcemi, úřady, firmami apod. a vykonává další, především fyzicky náročnější práce – úklidy veřejných prostranství, parkovišť, okolí komunikací, údržbové práce, stěhování, drobné lesní činnosti – pálení klestu, vyžínání trávy, výsadby stromků apod. Pro každou firmu jsou vždy rozhodující kromě ceny a kvality práce především reference. Květná Zahrada pro město Svitavy v roce 2011 provedla například jarní úklid města – zametání komunikací, chodníků a prostranství, dále údržbu veřejné zeleně (pletí záhonů) a další práce (nátěry zábradlí). V roce 2012 se pracovníci Květné Zahrad opět podíleli na jarním úklidu města a dále provádějí práce pro Mikroregion Svitavsko údržbu informačních cedulí naučné stezky, drobné opravy a úklidy. Sdružení provádí úklidové práce v areálu Zemědělského družstva Květná a podílí se na údržbě ploch vojenských areálů v Květné a Moravské Třebové. Od roku 2012 poskytuje sdružení možnost ubytování přímo v areálu Domu na půl cesty Květná. Nabízí dále prostory pro pořádání školení a vzdělávání. V rámci aktivit sdružení provozuje internetový portál: www.ospod.cz.

Dalším z příkladů, se kterým byli seznámeni představitelé města, je činnost sociální firmy s názvem Pucle Služby s.r.o., která zaměstnává mimo jiné osoby se zdravotním znevýhodněním. Jednu ze svých provozoven má v Opatově. Společnost se zaměřuje zejména na čištění koberců, čalounění, vnitřní úklidové práce a čištění interiérů vozidel.

Na stránkách Našeho města velmi rádi uvádíme propagaci těchto společensky a lidsky prospěšných aktivit. Vycházíme ze základních principů sociální práce a sociální pedagogiky, kterými jsou samostatnost a odpovědnost. Pokud se jejich dosažení podaří i lidem se znevýhodněním, je to obdivuhodné. Pokud smýšlíte podobně, využijte služeb těchto nebo podobných „sociálních firem“. Je to pro všechny mnohem lepší, než obvyklé způsoby „charity“ nebo „dárcovství“. Uvědomme si, že zdraví nebo sociální jistoty nejsou u nikoho z nás neměnitelné.

PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Mgr. Ferdinand Raditsch, předseda OS Květná Zahrada
Dana Krchová, člen OS Květná Zahrada

Fotogalerie