Sociální podnikání v praxi

22Srp2012

V minulém čísle měsíčníku NAŠE MĚSTO jsme čtenáře informovali o činnosti některých sociálních firem v našem regionu. Jejich sociální podnikání využívá schopností a dovedností tělesně, mentálně nebo sociálně znevýhodněných pracovníků, kteří samostatně nebo s drobnou dopomocí při organizaci prací zvládají velmi dobře vše, co osoby bez handicapů.
Rádi uvádíme velmi dobrou zkušenost města Svitavy s prací sociální firmy Pucle Služby s.r.o., jejíž pracovníci čistili vozidla MěÚ Svitavy (na fotografii). Pracovníky jsou klienti Domova na rozcestí ve Svitavách, kteří ve firmě příležitostně pracují. Jejich práce vykonávaná mimo jiné s velkou radostí byla velmi pečlivá, vozidla se leskla jako nová. Pokud máte zájem podpořit handicapované jinak, než darem, využijte jejich služeb. Věříme, že budete spokojeni nejen jako zákazníci, ale prožijete pocity sounáležitosti, podpory a pomoci.

PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie