Dechovka slaví třicítku

28Úno2013

Když před 30 lety (1983-2013) vznikla tahle mladá kapela, nikdo nevěřil v její budoucnost. A ejhle, jak se všichni mýlili!

Je pravdou, že se Svitavská dvanáctka představovala veřejnosti opatrně a jenom pomalu se dostávala do povědomí diváků, ale trpělivost přináší ovoce. A tohle ovoce je skutečně výjimečné.
Členové dechového orchestru zkoušejí týden co týden ve svém volném čase, vymýšlejí nové a nové akce. Vytvořili historii koncertů na náměstí ve Svitavách, z nichž vznikla tradice každoročních slavností dechové hudby, dále tanečních podvečerů, dnes známých pod názvem Na muzice ve Fabrice a konečně dechovkových plesů s cimbálovou muzikou jako hostem.
Během této doby hráli nejenom v Čechách, ale i na Slovensku, v Německu i Holandsku. Natáčeli v Královehradeckém rozhlase a v Tonstudiu v Dolních Bojanovicích. Mohou se pochlubit CD k dvacátému výročí, nahrávkou DVD záznamu s prvotinou muzikálu Noc na Karlštejně a společným CD z festivalu Antonína Žváčka.
Spolupracovali s některými populárními osobnostmi: Adolfem Kubatou, jihočeským skladatelem, Jožkou Černým, zpěvákem, Karlem Hegnerem, moderátorem a zpěvákem - spolupráce s ním trvá dodnes.
To je jen hrubý výčet aktivit Svitavské dvanáctky, dalších drobných slavností nebo rodinných akcí je nepočítaně. Dechový orchestr prošel mnoha změnami a vystřídalo se v něm několik desítek muzikantů. Dnes jich má přes dvacet.

Nezbývá než popřát této dechovce ještě dlouhá léta zdaru a úspěchů. Jménem diváků a široké veřejnosti vyslovit přání, aby i nadále rozdávala radost z lidové písničky. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o vznik tohoto tělesa a jeho dlouholeté působení, zvláště pak kapelníkovi Romanu Kalvodovi a uměleckému vedoucímu Jaroslavu Dvořákovi.

Milan Flek

kronikář Svitavské dvanáctky

 

Zuzana Pustinová