Otevření nového městského úřadu v prostoru bývalých technických služeb (odbor dopravy, vnitřních věcí a živnostenský) v Dvořákově ulici

foto: Zdenka Celá

Datum: 1.12.2004

Fotogalerie