Stížnost

Dne 26.3 v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka ověřit anonymní tel. oznámení o parkování vozidla v křižovatce na jednom místním sídlišti. Vzhledem k tomu, že řidič vozidla se v době přítomnosti hlídky na místě nenacházel, strážníci přestupek zadokumentovali a řidiči ponechali za stěračem vozidla výzvu. Přestupek bude dořešen na služebně městské policie. V případě, že by řidič na tuto výzvu nereagoval, zpracují strážníci oznámení o podezření ze spáchání přestupku a předají záležitost k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě odbor dopravy MěÚ Svitavy.