XII. ročník soutěže Právo na každý den

Ve dnech 16. a 17.5.2013 uspořádala Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy ve spolupráci s Odborem pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy v pořadí již XII. ročník soutěže s názvem „Právo na každý den“.
Cílem programu „Právo na každý den“ je rozvoj právního vědomí žáků a studentů svitavského regionu. Vyvrcholením programu je každoroční soutěž žáků a studentů s nejlepšími právními znalostmi. Soutěže se účastní čtyřčlenná družstva žáků a studentů základních a středních škol ze Svitav i našeho správního obvodu, vybraná na základě školních kol. Soutěž navazuje na přípravu, kterou zajišťují učitelé na jednotlivých školách v hodinách základů společenských věd a tzv. „občanské výchovy“ nebo v rámci speciální odborné přípravy mimo vyučování. Učitelé využívají také možnosti pozvat si na odborné přednášky, besedy nebo konzultace přímo zástupce komise nebo další odborníky z oblasti justice nebo policie.
Dne 16.5.2013 soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 9. ročníků základních škol z celého regionu. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev. Do Svitav zavítali například i žáci z Březové nad Svitavou. Druhý den se soutěž uskutečnila pro studenty středních škol ze Svitav. Soutěžila čtyřčlenná družstva studentů 3. ročníků. Účast v soutěži využily všechny svitavské střední školy.
Žáci a studenti odpovídali na předem připravené vědomostní otázky z jednotlivých oblastí práva. Soutěž byla doplněna o řešení modelových situací z každodenního života, které byly zaměřeny do oblasti morálky, jež je základem pro utváření právního vědomí. Otázky hodnotila odborná porota sestavená ze zástupců Okresního státního zastupitelství ve Svitavách, Střediska probační a mediační služby Svitavy a MěÚ Svitavy.
V kategorii základních škol zvítězilo s počtem 81 bodů družstvo studentů Základní školy Svitavy, náměstí Míru (na snímku č. 2) ve složení (zprava): Vojtěch Petržela, Josef Kubásek, Kristýna Tomšů a Michael Kopačka. Na druhém místě se umístili s počtem 78 bodů žáci Gymnázia Svitavy a na třetím místě s počtem 73,5 bodů žáci Základní školy Březová nad Svitavou.
V kategorii středních škol zvítězilo s počtem 101 bodů družstvo studentů Gymnázia Svitavy (na snímku č. 4) ve složení (zprava): Eva Prudilová, Aneta Fricová, Tomáš Polách a Jan Urban. Na druhém místě se umístilo družstvo studentů Obchodní akademie a VOŠ ekonomické Svitavy s počtem 96 bodů a na třetím místě družstvo Střední zdravotnické školy Svitavy s počtem 84 bodů.
Nejlepší družstva získala z rukou místostarosty Miloše Vízdala a starosty Davida Šimka putovní poháry s názvem soutěže a všechna družstva v obou kategoriích také diplomy a věcné ceny. Nejlepší družstvo v kategorii žáků ZŠ získalo zároveň nominaci na krajské kolo stejnojmenné soutěže, které se uskuteční 29. 5. 2013 v Pardubicích.
Znalosti žáků a studentů byly na velmi dobré úrovni. V kategorii základních i středních škol prokázali žáci a studenti, že příprava s učiteli byla velmi důkladná. Výborné znalosti a velmi dobré komunikační schopnosti prokázali přítomní také při řešení modelových situací. Organizátoři soutěže věří, že tyto znalosti uplatní všichni soutěžící i účastníci programu v jednotlivých školách také v praxi.

Dne 20.5.2013 za realizátory soutěže: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie