Prevence do každé rodiny - druhé číslo zpravodaje OPK MV ČR

V příloze uveřejňujeme druhé číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky a velmi zajímavé rady:

1. Zabezpečení obydlí v době dovolené
2. Autem do zahraničí
3. Policisté míří do Chorvatska
4. Nová dohoda Policie ČR s Bílým kruhem bezpečí
5. Zákon o obětech trestných činů
6. Úspěšná praxe při zvládání komunitních konfliktů
7. Bezpečnost veřejného prostoru - Ortenovo náměstí
8. Co je to Rubikon centrum?

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence krimality MěÚ Svitavy
Zdroj: Odbor prevence kriminality MV ČR

 

Zpravodaj: Červen

Fotogalerie