Setkání KLUSů – Budislav 21. - 23 . 6. 2013

KLUS (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) Svitavy uspořádal ve dnech 21. - 23. 6. již 9. setkání KLUSů v rekreačním táboře v Budislavi u Litomyšle.
Sešli se zde lidé téměř z celé republiky, kteří se vypořádali se svojí závislostí na alkoholu (nebo jiných návykových látkách) i jejich rodinní příslušníci. Letos se jednalo celkem o 90 osob.
Celý víkend byl tématicky zaměřen na arteterapii. Pomocí různých technik (malby, koláže apod.) měli účastníci možnost poznat lépe druhé a především sami sebe. V sobotu se uskutečnil tradiční výlet, který si každý naplánoval podle svých sil a možností. Někteří putovali do Nových Hradů na zámek a do muzea kol, jiní do Toulovcových maštalí nebo dalších zajímavých míst v okolí.
Večer přítomní zakončili táborákem, opékáním buřtů, hrálo se na kytary a zpívalo až do ranních hodin.
V neděli jsme se rozjížděli do svých domovů plni krásných a radostných pocitů, že jsme využili víkend v kruhu přátel a posílili svoji odolnost, sebekontrolu a sebedůvěru k abstinenci.

Zpracovala: Mgr. Dana Křemenáková, předsedkyně KLUS Svitavy

Fotogalerie